Dil Seçiniz
Orman Yangınları Neden Çıkar?
Orman Yangınları Neden Çıkar?

Orman Yangınları Neden Çıkar?

Ülkemizde çıkan orman yangınlarının beşinci günündeyiz. 28 Temmuz – 1 Ağustos tarihleri arasında 107 yangın kontrol altına alınmışken 5 yangın devam etmektedir. Yangından vefat eden vatandaşlarımıza, orman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. En kısa sürede yangınların son bulmasını ve tekrarının yaşanmamasını temenni ediyoruz.

 

Orman Yangınları Neden Çıkar?

Orman yangınları doğal sebeplerle veya insanlar tarafından bilinçli olarak, ihmal, dikkatsizlik gibi sebeplerle çıkabilir. Yüksek sıcaklık, yıldırım düşmesi gibi doğal olaylar orman yangınlarına sebep olabilir.

 

Yangınları Nasıl Önleriz?

Ormanları yangınlara karşı korumak için alabileceğimiz önlemlerden bazıları şunlardır:

 1.                Cam ve cam kırıkları gibi mercek görevi üstlenebilecek malzemeler doğaya bırakılmamalıdır.
 2.                Mangal külleri söndürülmeden dökülmemelidir.
 3.                Ormanlarda ateş yakılmamalıdır.
 4.                Yakılan ateş söndürülmeden bırakılmamalıdır.
 5.                Sigara izmaritleri ormanda yere atılmamalıdır.
 6.                Gece aydınlatma amacıyla ormanda ateşle dolaşılmamalıdır.
 7.                Havaya kurşunlu silahlar sıkılmamalıdır.
 8.                Tepelik yerlere selvi gibi uzun ağaçlar dikilmemelidir. Bu tip uzun ağaçlar yıldırım çekerek yangına neden olabilir.
 9.                Yangın görüldüğü zaman 110 Yangın İhbar Hattı, yangın orman yangını ise 177 Orman Yangın İhbar Hattı aranmalıdır.
 10.                Yangına karşı mücadele için bireysel olarak mücadele yöntemlerini öğretip halk bilinçlendirilmelidir.

 

Orman yangınları ile savaşta ülkeler arasında bilgi, teknoloji, tecrübe, donanım ve insangücü alışverişi, bu mücadelede başarılı olabilmek için en doğru ve etkili yol olacaktır. Dünyanın farklı iklim, bitki örtüsü ve topografya şartları altında, çeşitli orman yangınlarının incelenmesi suretiyle benzer tipteki yangınlara nasıl müdahale edilmesi gerektiği önceden kestirilebilecektir. Bu amaçla, ülkeler arasında yangın savaş personeli ve bilim adamı değişimi mevcut bilginin büyüyüp, yayılmasını sağlayacaktır. (Orman Yangınlarının Dünyadaki Ve Türkiye’deki Durumu - Mertol ERTUĞRUL)

 

 

 • Etiketler: